Spomenik palih heroja – Partizanu borcu

Spomenik Partizanu borcu se nalazi na brdu Gorica i ima status kulturnog dobra. Mauzolejskog je tipa sa posmrtnim ostacima 66 narodnih heroja Crne Gore poginulih u NOR-u i dva revolucionara, u periodu 1941–1945. godine. Otkriven je 13. jula 1957. godine. Autori spomenika su Vojislav Đokić, ing. arhitekture i Drago Đurović, akademski vajar.

Pogledajte ostalo: