Duklja

Na 4 km od centra Podgorice na širokom platou između rijeka Morače, Zete i Širalije, nalaze se ostaci antičke Dokleje, iz prve decenije I vijeka nove ere.  Od IV vijeka, na istočnoj strani grada, izdvaja se prostor na kom žive hrišćani, nastaju crkve i velika episkopska bazilika. Pojedini dragocjeni primjerci pronađenog grobnog inventara – posude od keramike i stakla, dijelovi nakita, oruđe, oružje i novac, čine dio stalne postavke Muzeja grada. Antička Duklja uvedena je u svjetsku arheologiju otkrivanjem čuvene Podgoričke čaše koja se danas čuva u ruskom muzeju Ermitaž.

Prva arheološka ispitivanja započeta su krajem XIX vijeka i dalje traju.  Za više informacija posjetite sajt: antickadukljacg.com.

>> 3D VIRTUAL HERITAGE

Medun

Medun se nalazi na oko 12 kilometara sjeveroistočno od Podgorice, u oblasti Kuča. Poznato je po spomeničkom kompleksu koji čine ostaci ilirskog grada Meteona, crkva Sv. Nikole i rodna kuća Marka Miljanova, znamenitog junaka i književnika, danas memorijalni muzej grada. Meteon je bio jedan od centara ilirskog plemena Labeata koje je vladalo čitavim skadarskim basenom. Nastao je krajem IV ili početkom III vijeka prije nove ere, na teško pristupačnom grebenu koji dominira u medunskom polju.  Danas su vidljivi samo djelovi masivnih odbrambenih zidova građenih u takozvanoj kiklopskoj tehnici. Ostaci Medunskog grada, sa mjestimično očuvanim ugaonim kulama i bedemima, uglavnom pripadaju srednjovjekovnom turskom utvrđenju. Između ostataka utvrđenja nalazi se crkva Svetog Nikole, podignuta početkom XVIII vijeka, po predanju na temeljima neke starije crkve.
Pored crkve su grobovi Marka Miljanova i njegove žene Stefe, a ispod, na sedlastom prevoju, rodna kuća vojvode Marka Miljanova Popovića, ratnika, državnika i književnika, jedne od najznačajnijih ličnost crnogorske istorije XIX vijeka. 

>> 3D VIRTUAL HERITAGE

#thegov_button_65e72796dfeb8 { color: rgba(255,255,255,1); }#thegov_button_65e72796dfeb8:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#thegov_button_65e72796dfeb8 { border-color: rgba(0,112,189,1); background-color: rgba(0,112,189,1); }#thegov_button_65e72796dfeb8:hover { border-color: rgba(0,138,232,1); background-color: rgba(0,138,232,1); }#thegov_search_65e72796e188d:hover { color: rgba(0,112,189,1) !important; }