Asocijacija turističkih vodiča Crne Gore

Zgrada Akademije znanja
Adresa:
Žrtava Fašizma 56, 85310 Budva
Telefon: +382 (0) 69 737 709 (Dada J)
               +382 (0) 67 313 328 (Dragan B.)
E-mail: atvmne@gmail.com
              info@atvmne.me
Web: www.atvmne.me

Spisak vodiča specijalizovanih za vođenje Podgoricom