KUĆNI RED #SHARING za korisnike usluga

 1. Potrebno je da parkiranje prevoznih sredstava iz šering (eng. sharing, u daljem tekstu sharing) sistema bude na pilot parkiralištima *korisnici usluga dobijaju popust ukoliko vrate prevozno sredstvo na pilot parkiralište (lokacije iz Grafičkog elaborata, a u skladu sa Rješenjem Sekretarijata za saobraćaj, broj: D 11-341/22-194);
 2. Maksimalna dozvoljena brzina 20 km/h;
 3. Parkiranje prevoznih sredstava mora se vršiti na način da se ne ometa kretanje lica sa invaliditetom i pješaka;
 4. Nije dozvoljeno koristiti prevozna sredstva pod dejstvom psihoaktivnih supstanci;
 5. Korisnici usluga sharing sistema su obavezni da se kreću biciklističkim stazama i trakama, prilikom čega su na raskrsnicama i skretanjima dužni smanjiti brzinu na 2-4 km/h;
 6. Korisnici usluga su naročito obavezni poštovati saobraćajnu signalizaciju;
 7. Korisnici usluga su dužni da za vrijeme vožnje nose adekvatnu zaštitnu opremu;
 8. Korisnici usluga ne smiju biti lica mlađa od 18 godina;
 9. Korisnici usluga su dužni pridržavati se pravila iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima (“Službeni list Crne Gore”, br. 33/12, 58/, 14/17, 66/19) u svemu što nije izričito navedeno u ovom kućnom redu)

KUĆNI RED #SHARING za pružaoce usluga

 1. Pružaoci usluga sharing sistema su u obavezi je da u roku od 60 minuta uklone prevozno sredstvo koje nije parkirano u skladu sa pravilima ovog kućnog reda; *Izuzetak ako se prevozno sredstvo nalazi u okviru prostora firme u kojoj je korisnik zapošljen, uz obaveznu dozvolu poslodavca;
 2. Pružaoci usluga su u obavezi da provjeravaju korisnike svoje aplikacije povodom poštovanja svih pravila kućnog reda i o istom, u formi izvještaja, na mjesečnom nivou, obavijesti Sekretarijat za saobraćaj Glavnog grada Podgorica;
 3. Pružaoci usluga su u obavezi da omoguće nadležnim organima Glavnog grada Podgorica uvid u prethodno i trenutno kretanje svih korisnika (real time i history data);
 4. Pružaoci usluga su dužni da obavežu sve korisnike da potpišu ovaj kućni red (digitalna potvrda prihvatanja i KYC);
 5. Pružaoci usluga su dužni starati se o poštovanju pravila ovog kućnog reda i Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima (“Službeni list Crne Gore”, br. 33/12, 58/, 14/17, 66/19) od strane korisnika;
 6. Pružaoci usluga su dužni da prevozna sredstva dovode u prvobitno i ispravno stanje;
 7. Pružaoci usluga su u obavezi da registruju i osiguraju svoje usluge u skladu sa zakonskim propisima Crne Gore
 8. Pružaoci usluga su dužni da se staraju da korisnici odgovorno i ispravno poštuju pravila ovog kućnog reda.

*Poštovanje svih tačaka kućnog reda je ujedno odgovornost korisnika i pružaoca

#thegov_button_66515043acedc { color: rgba(255,255,255,1); }#thegov_button_66515043acedc:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#thegov_button_66515043acedc { border-color: rgba(0,112,189,1); background-color: rgba(0,112,189,1); }#thegov_button_66515043acedc:hover { border-color: rgba(0,138,232,1); background-color: rgba(0,138,232,1); }#thegov_search_66515043ae549:hover { color: rgba(0,112,189,1) !important; }