Brdo Ljubović

Brdo Ljubović (101 mnv) je hum koji se nalazi u blizini centra Podgorice odnosno kupasto krečnjačko uzvišenje obraslo borovima i samoniklim vrstama trave i ljekovitog bilja. Predstavlja kao i Gorica park šumu i podgoričko izletište. Sa zapadne, južne i istočne strane je okruženo naseljem Zabjelo, a sa sjevera naseljem Stara Varoš. Značaj brda mijenjao se kroz istoriju. Brdo je u XX vijeku pošumljeno kao i brdo Gorica. Na izletištu se nalaze pješačke i biciklističke staze, uređen mobilijar i zelene površine, a probijen je i savremeni put koji obuhvata najvažnije tačke za šetanju, sport i rekreaciju. Atraktivan je za posjetioce tokom čitave godine. Put nije dostupan motornim vozilima. Iako su humovi kupastog oblika ipak svaki od njih poprima određeni pravac, a Ljubović se pruža pravcem sjeverozapad-jugoistok. U reljefu i pored dobre pošumljenosti štrče jasno krečnjački blokovi i to na istočnoj i sjevernoj strani uzvišenja, gdje je krečnjačka erozija uzela najviše maha, a postoji i manja pećina na sjevernoj strani uzvišenja.

Pogledajte ostalo: