Aktivni turizam

Tvrđava Crvena stijena i pećina Magara

Prof. dr Jovan Petrović sa ekipom (M. Mijušković, M. Iličković, P. Radusinović, M.Vukčević) prvi je istraživao pećinu Magaru 1965. godine.