Skender Čauševa – Starodoganjska džamija

Skender Čauševa – Starodoganjska džamija sagrađena je krajem XV vijeka. Osmanagića džamiju kao i Sahat kulu podigao je hadži Mehmed-paša Osmanagić, krajem XVIII vijeka. U dvorištu džamije nalazi se Turbe graditelja, Mehmed – paše Osmanagića, gdje je i pokopan. U toku Drugog svjetskog rata bombardovanjem je doživjela veliko oštećenje, i u ruševnom stanju je bila sve do 1997. godine kada je temeljno renovirana.

Pogledajte ostalo: