Duklja

Četiri kilometra od centra Podgorice na širokom platou između rijeka Morače, Zete i Širalije, nalaze se ostaci antičke Dokleje, iz prve decenije I vijeka nove ere.

Od IV vijeka, na istočnoj strani grada, izdvaja se prostor na kom žive hrišćani, nastaju crkve i velika episkopska bazilika. Pojedini dragocjeni primjerci pronađenog grobnog inventara – posude od keramike i stakla, djelovi nakita, oruđe, oružje i novac, čine dio stalne postavke Muzeja grada. Antička Duklja uvedena je u svjetsku arheologiju otkrivanjem čuvene Podgoričke čaše koja se danas čuva u ruskom muzeju Ermitaž. Prva arheološka ispitivanja započeta su krajem XIX vijeka i dalje traju.

Pogledajte ostalo: