Vinarija Vučinić

Vina se proizvode od grožđa iz sopstvenih vinograda porodice Vučinić. Vinogradi se nalaze u Rogamima, na obodu Duklje, u crnogorskom regionu basena Skadarskog jezera, subregionu Podgorica. Vina se čuvaju u vinskom podrumu koji se naslanja na brdo i oko 25 metara dužine i četiri metara širine ulazi u unutrašnjost brda i zbog čega ima optimalnu temperaturu za čuvavnje vina.

Emai: zenta-vucinic@t-com.me
Kontakt telefon: +38267831321 +38267817799
Website: www.vinarijavucinic.com

Pogledajte ostalo: