Knjiga prof.dr Dušana Ičevića “Crnogorska nacija: u izboru” biće predstavljena u okviru manifestacije “Decembarska umjetnička scena 2017” u srijedu, 20.decembra u Narodnoj biblioteci “Radosav Ljumović” od 19 sati.

O knjizi će pored autora govoriti i književna kritičarka i publicistkinja mr Aleksandra Vuković.

Dušan Ičević je rođen u Podgorici 1933. godine. U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju školu. Diplomirao je Jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik na Filozofskom fakultetu u Beogradu, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Bavio se profesionalnim društveno-poitičkim radom. Bio je profesor društvenih nauka na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Objavio je dvadesetak knjiga naučne i knjjiževne vrste, i oko 400 radova.