Turistička organizacija Podgorice u okviru Interreg HR-BIH-MNE IPA projekta RiTour organizuje obuku za specijalizaciju turističkog vođenja domaćih i stranih turista na teritoriji Glavnog Grada. Obuka će se odvijati u Podgorici u periodu od 26. februara u trajanju 15 radnih dana.

Predavanja se sastoje iz teorijskog i praktičnog dijela (obilazaka Podgorice i okoline), sa obaveznim polaganjem ispita na terenu.   

Predavači su stručni fakultetski kadar, kao i poznavaoci ekonomskih, turističkih i kulturnih prilika u Podgorici.  

Uslovi prijave su: postojeća licenca za turističkog vodiča i odlično poznavanje jednog stranog jezika. 

Broj mjesta je ograničen.  

Pozivamo turističke agencije da kandiduju svoje vodiče, kao i licencirane turističke vodiče (iz svih gradova Crne Gore) da se prijave do 21. februara t.g. na kontakt: info@podgorica.travel ili na broj 020 673 679. 

Troškove obuke i izdavanja certifikata snosi Turistička organizacija Podgorice. Putne i troškove smještaja u Podgorici snose kandidati.