Važni telefoni

Pozivni kod za Crnu Goru: +382

Pozivni kod za Podgoricu: 020

Informacije: 1181

TELENOR (069) 

Korisnički servis: 1188
Web: www.telenor.me

TELEKOM (067) 

Korisnički servis: 1500
Web: www.t-mobile.me

M:TEL (068) 

Korisnički servis: 1600
Web: www.mtel-cg.com

Tel: +382 20 122

Tel: +382 20 124

Tel: +382 20 123

Tel: +382 20 126

Ambasade

Ambasada Albanije

Adresa: Stanka Dragojevica 14
Tel/Fax: +382 20 667 380, 667 381
E-mail: embassy.podgorica@mfa.gov.al, tbeci@mfa.gov.al

Ambasada Austrije

Adresa: Svetog Petra Cetinjskog 1A / VI
Tel/Fax: +382 20 201 135, 201 136
E-mail: podgorica-ob@bmeia.gv.at

Ambasada Bosne i Hercegovine

Adresa: Atinska 58
Tel/Fax: +382 20 618 015, 618 016
E-mail: amb.podgorica@mvp.gov.ba

Ambasada Bugarske

Adresa: Vukice Mitrovic 10
Tel/Fax: +382 20 655 009, 655 008
E-mail: embassy.podgorica@mfa.bg

Ambasada Francuske

Adresa: Atinska 35
Tel/Fax: +382 20 655 348, 655 643
E-mail: ambafrance@ambafrance.co.me
Web: www.ambafrance-me.org

Ambasada Grčke

Adresa: Atinska 4 Gorica C
Tel/Fax: +382 20 655 544, 665 543
E-mail: gremb.pod@mfa.gr

Ambasada Hrvatske

Adresa: Vladimira Cetkovica 2
Tel/Fax: +382 20 269 760,269 810
E-mail: croemb.podgorica@mvpei.hr

Ambasada Italije

Adresa: Džordža Vašingtona bb
Tel/Fax: +382 20 234 661, 234 663
E-mail: segreteria.podgorica@esteri.it
Web: www.ambpodgorica.esteri.it

Ambasada Kine

Adresa: Radosava Burića 4a
Tel/Fax: +382 (0) 20 609 275, 609 296
E-mail: chinaemb_me@hotmail.com
Web: www.me.china-ebassy.org

Ambasada Mađarske

Adresa: Kralja Nikole 104
Tel/Fax: +382 20 602 880, 625 243
E-mail: mission.pdg@mfa.gov.hu
Web: www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/ME/HU

Ambasada Makedonije

Adresa: Hercegovacka 49/III
Tel/Fax: +382 20 667 415, 667 205
E-mail: podgorica@mfa.gov.mk
Web: www.missions.gov.mk/podgorica

Ambasada Ruske Federacije

Adresa: Veliše Mugoše 1
Tel/Fax: +382 20 272 315, 272 317
E-mail: info@ambrus.me
Web: www.ambrus.me

Ambasada Njemačke

Adresa: Hercegovacka 10
Tel/Fax: +382 20 441 000, 667 285
E-mail: deutsche.botschaft@t-com.me, info@podgorica.diplo.de
Web: www.podgorica.diplo.de

Ambasada Poljske

Adresa: Kozaracka 79
Tel/Fax: +382 20 608 320, 608 321, 658 581
E-mail: podgorica.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Web: www.podgorica.polemb.net

Ambasada Rumunije

Adresa: Vukice Mitrović 40
Tel/Fax: +382 20 618 040, 618 041, 655 081
E-mail: ambs.romania.mne@t-com.me
Web: www.ambasada.podgorica.go.ro

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država

Adresa: Ljubljanska bb
Tel/Fax: +382 20 410 500, 241 358
E-mail: podgoricaPROT@state.gov
Web: www.podgorica.usembassy.gov

Ambasada Slovenije

Adresa: Atinska 41
Tel/Fax: +382 20 618 150, 655 671
E-mail: kpg@gov.si
Web: www.podgorica.embassy.si

Ambasada Srbije

Adresa: Hercegovacka 18
Tel/Fax: +382 20 667 305, 667 306, 664 301
E-mail: embassy.podgorica@mfa.rs
Web: www.ambasadasrbije.me

Ambasada Turske

Adresa: Radosava Burica bb
Tel/Fax: +382 20 445 700, 445 777
E-mail: embassy.podgorica@mfa.gov.tr

Ambasada Ukrajine

Adresa: Serdara Jola Piletica 15
Tel/Fax: +382 20 227 521, 227 181
E-mail: emb_me@mfa.gov.ua
Web: www.mfa.gov.ua/montenegro

Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva

Adresa: Ulcinjska 8
Tel/Fax: +382 20 618 010, 618 020
E-mail: podgorica@fco.gov.uk
Web: www.ukinmontenegro.fco.gov.uk

Ambasada Ujedinjenih Arapskih Emirata

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 147
Tel/Fax: +382 20 411 401, 411 402
E-mail: uae@podgoricaembassy.me

Kancelarija suverenog vojnog Malteškog reda

Adresa: Hercegovacka 13/1
Tel/Fax: +382 20 667 011, 667 010

 

Misije međunarodnih organizacija

Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OSCE)

Adresa: Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 1A
Tel: +382 20 406 401
Fax: +382 20 406 431
E-mail: omim@osce.org
Web: www.osce.org/montenegro

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A
Tel: +382 20 225 533
Fax: +382 20 225 551
E-mail: registry.me@undp.org
Web: www.undp.org.me

Delegacija Evropske unije

Adresa: Vuka Karadžića 2
Tel: +382 20 444 600
Fax: +382 20 444 606
E-mail: delegation-montenegro@ec.europa.eu