Javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju u Glavnom gradu

Gradske linije

Linija 1:      Masline – Zabjelo

Linija 1B:    Kakaricka gora – Masline – Zabjelo /probna linija/

Linija 2-3:   Željeznička stanica – Tološi – Mareza

Linija 4:      Konik – Tološi

Linija 5:      Konik – Gornja Gorica

Linija 6:      Željeznička stanica – Zlatica

Linija 6A:    Željeznička stanica – Zagorič – Zlatica

Linija 7:      Stari aerodrom - Blok VI - IX /Probna linija sa izmjenom postojeće trase – produžetak do bloka IX/

Linija 8:      Stari aerodrom – Donja Gorica

Linija 9:      Zabjelo – KBC – Zagorič

Linija 10:    Masline (Burum) – Zabjelo 

Linija 10A:  Masline (Doljani) – Zabjelo

Prigradske linije

Linija 12:       Podgorica – Bioče – Duga – Radunovići

Linija 13:       Podgorica – Lijeva rijeka – Veruša

Linija 22:       Podgorica – Mataguži

Linija 23-24:  Podgorica – Berislavci – Bijelo Polje

Linija 26:       Podgorica – Dajbabe – Botun

Linija 27:       Podgorica – Gostilj

Linija 28:       Podgorica – Golubovci – Ponari

Linija 38:       Podgorica – Pričelje

Linija 41-42:  Podgorica – Tuzi – Vranj – Vladne

Linija 44:       Podgorica – Tuzi - Helmica

Linija 45:       Podgorica – Dinoša - Milješ - Tuzi

Linija 51:       Podgorica – Kamenica - Progonovići

Linija 52:       Podgorica – Krusi - Buronje

Linija 54-55:  Podgorica – Donji Kokoti – Grbavci

Linija 54B:     Podgorica – Donja Gorica

Linija 62:       Podgorica – Orahovo