Ulićević Veselin **

Adresa: Vranjina bb
Tel: +382 69 020 108

Vasović Tomislav ***

Adresa: Zlatica bb
Tel: +382 68 588 017

Pavićević Zoran ***

Adresa: Nikole Tesle 126
Tel: +382 68 111 735, +382 20 611 608

DOO Montenegro hostel  ***,**

Adresa: Spasa Nikolića 52
Tel: +382 69 255 501

Radonjić Boško ***

Adresa: Rusa Radulovića 89
Tel: +382 67 549 549

Martinović Violeta **

Adresa: Rusa Radulovića 79
Tel: +382 69 066 578, +382 20 282 169
Moguće koristiti usluge parkinga za auto-kamp i šatore

Dragojević Dušanka **

Adresa: 27. marta G7/10
Tel: +382 69 337 051
e-mail: dusanka.d@montecargo.me

Kaludjerović Snežana ****

Adresa: Njegoševa 18
Tel: +382 67 525 602

Hostel info *

Adresa: Bratstva jedinstva blok 7, ulaz 3/1
Tel: +382 69 206 909

7 Hills - Bed & Breakfast ****

Adresa: Slobode 64
Tel: +382 68 025 035, +382 68 322 808
E-mail: info@sevenhills.me