Manastir Ćelija Piperska

Podignut je 1637, u blizini sela Crnci, na stijeni sa koje se pruža izvanredan pogled na Bjelopavlićku ravnicu. 

Prema predanju, osnivač Ćelije Piperske je Sveti Stefan Piperski, čije mošti se čuvaju u manastirskoj crkvi posvećenoj rođenju Bogorodice. 

Unutrašnjost crkve nije oslikana. Novi ikonostas izradile su monahinje Ćelije nakon obnove manastira 1994.

Manastir Duga

Nedaleko od lijeve obale Morače, na, udaljenosti od nekoliko kilometara sjeveroistočno od Bioča, u istoimenom selu, nalazi se manastir Duga, sa crkvom posvećenom Uspenju Bogorodice. Manastirska crkva je sagrađena 1755. godine, Nakon obnove i uređenja svih objekata u tom kompleksu, sam manastir je namijenjen za boravak i bogosluženje monahinja pa se manastir Duga u narodu najčešće i naziva - Ženski manastir.

Manastir Dajbabe

Dajbabe je pravoslavni manastir posvećen Uspenju Bogorodice i nalazi se nedaleko od Podgorice u blizini sela po kojem je dobio ime.
Osnovan je 1897. godine i kao prostor za crkvu je korišten prirodni oblik pećine. Kasnije je pećina proširivana, da bi se dobio oblik osnove crkve, sa pomoćnim kapelama.

Jedini vidljiv dio crkve je izvan pećine i to je prostrani ulazni trijem sa dva zvonika. Unutrašnjost manastira je oslikao njen ktitor kaludjer Simeon Popović prilagodjavajući scene prirodnom obliku stijena i na njegovom uredjenju je radio sve do svoje smrti 1941. godine.