Skender Čauševa-Starodoganjska džamija

Ovu džamiju sagradio je Skender Čauš krajem XV vijeka. Pored džamije u tvrđavi, iznad ušća Ribnice i Morače koja se zvala Mehmed Hanova, bila je jedina džamija u Varoši sve do 1582. godine. 

Više puta je renovirana. Veća sanacija je izvršena 1985. godine. U dvorištu džamije nalaze se prostorije Odbora Islamske zajednice za Podgoricu i Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori.

Osmanagića džamija

Osmanagića džamiju kao i Sahat kulu podigao je hadži Mehmed-paša Osmanagić, krajem XVIII vijeka. Obje su građene istovremeno. Održavali su je Lukačevići zbog čega se pominje i kao Lukačevića džamija. U dvorištu džamije nalazi se Turbe graditelja, Mehmed-paše Osmanagića, gdje je i pokopan. 

U toku Drugog svjetskog rata bombardovanjem je doživjela veliko oštećenje, i u ruševnom stanju je bila sve do 1997. godine kada je temeljno renovirana.