Smješten je u najljepšem dijelu Podgorice, u parku na Kruševcu, uz rijeku Moraču. Centralni objekat čitavog kompleksa je Dvorac Petrovića, nekadašnja rezidencija dinastije Petrović. Sagrađen je 1891.godine i ima status spomenika kulture. Kuriozitet fonda Centra savremene umjetnosti Crne Gore predstavlja fond od preko 1000 eksponata iz 60 nesvrstanih zemalja, jedinstven na prostoru Jugoistočne Evrope.

Adresa: Kruševac bb
Tel: +382 20 243 914
Fax: +382 20 225 131
E-mail: csucg@t-com.me, csucrnegore@yahoo.com