Neposredno uz magistralni put koji vodi prema Kolašinu, oko tri kilometra od centra Podgorice, u mjestu Doljani nalazi se Zlatica, arheološki lokalitet iz V-IX vijeka.

U sklopu lokalitaeta su ostaci nekada impozantnog arhitektonskog kompleksa, monumentalne bazilike izgrađene u V-VI vijeku i trikonhalne crkve, podignute između VI i IX vijeka.

Lokalitet datira još iz ranohrišćanskog perioda, a je obnovljen 2001. godine.