22.04.
PREVOZ

Javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju u Glavnom gradu

 Gradske linije 
 Linija 1 
 • Masline - Zabjelo
 Linija 1B 
 • Kakaricka gora – Masline – Zabjelo (probna linija)
 Linija 2-3 
 • Željeznička stanica – Tološi – Mareza
 Linija 4 
 • Konik – Tološi
 Linija 5 
 • Konik – Gornja Gorica
 Linija 6 
 • Željeznička stanica – Zlatica
 Linija 6A 
 • Konik – Tološi
 Linija 7 
 • Stari aerodrom - Blok VI - IX (Probna linija sa izmjenom postojeće trase – produžetak do bloka IX)
 Linija 8 
 • Stari aerodrom – Donja Gorica
 Linija 9 
 • Zabjelo – KBC – Zagorič
 Linija 10 
 • Masline (Burum) – Zabjelo
 Linija 10A 
 • Masline (Doljani) – Zabjelo
 Prigradske linije  
 Linija 12 
 • Podgorica – Bioče – Duga – Radunovići
 Linija 13 
 • Podgorica – Lijeva rijeka – Veruša
 Linija 22 
 • Podgorica – Mataguži
 Linija 23-24 
 • Podgorica – Berislavci – Bijelo Polje
 Linija 26 
 • Podgorica – Dajbabe – Botun
 Linija 27 
 • Podgorica – Gostilj
 Linija 28 
 • Podgorica – Golubovci – Ponari
 Linija 38 
 • Podgorica – Pričelje
 Linija 41-42 
 • Podgorica – Tuzi – Vranj – Vladne
 Linija 44 
 • Podgorica – Tuzi - Helmica
 Linija 45 
 • Podgorica – Dinoša - Milješ - Tuzi
 Linija 51 
 • Podgorica – Kamenica - Progonovići
 Linija 52 
 • Podgorica – Krusi - Buronje
 Linija 54-55 
 • Podgorica – Donji Kokoti – Grbavci
 Linija 54 B 
 • Podgorica – Donja Gorica
 Linija 62 
 • Podgorica – Orahovo

Korisni linkovi

Kontakti

 • Kancelarija 1
 •     Adresa: Ulica Slobode 47
 •      Tel: +382 20 667 535
 •     Fax: +382 20 667 536
 • Kancelarija 2
 •     Adresa: Ulica Slobode 30
 •      Tel: +382 20 673 679