Hotel map in Podgorica

E-brochure

City news

News from TB Podgorica

Audio vodiči za panoramsku rutu „Krug oko Korita“ na tri jezika – crnogorskom, engleskom i 
njemačkom od sada su dostupni turistima i građanima na sajtu ili Android i iOS aplikaciji
izi.Travel. Izi.TRAVEL je jedan od najvećih portala za audio vodiče na svijetu, sa preko 240.000
korisnika mjesečno i 2,6 miliona instaliranih aplikacija širom svijeta.
Vodič sadrži detaljne opise znamenitosti duž rute, intervjue sa pojedinim mještanima naselja
koja se nalaze duž rute, kao i detaljne informacije o istorijskim zanimljivostima. Aplikacija
izi.TRAVEL sa audio vodičem je proaktivna, pa u zavisnosti od tačne lokacije korisnika, koju
aplikacija prepoznaje, automatski aktivira sadržajne i interesantne priloge koji se tiču same
lokacije.
Panoramska ruta „Krug oko Korita“ dugačka je oko 65 km i uređena je tokom 2015. i 2016.
godine. Duž rute je postavljena turistička signalizacija, uređena su četiri vidikovca na kojima
su postavljene klupe i info table, a uređena je i pješačka staza u dužini od 5 km, dok je za muzej
Marka Miljanova na Medunu urađen posebni audio vodič na crnogorskom i engleskom jeziku.
Javnosti su dostupne štampane mape na crnogorskom, engleskom, njemačkom, ruskom,
albanskom, poljskom i francuskom jeziku, a na sajtu Nacionalne turističke organizacije
dostupna je i elektronska brošura.
Detaljne informacije o panoramskoj ruti „Krug oko Korita“ sa linkovima za download audio
vodiča mogu se pronaći na sajtu Nacionalne turističke organizacije, na ovom linku:
http://www.montenegro.travel/info/ruta-4-krug-oko-korita