22.04.
60 ostrvaca, Manastirski kompleks

Najznačajniji manastiri na Skadarskom jezeru su: Starčevo, Beška i Moračnik i nose imena ostrva na kojima su sagrađeni. 

MORAČNIK

Nalazi se u neposrednoj blizini Beške i Starčeve Gorice. Manastir je podignut prije 1417.godine kada mu je Balša III, sin Jelene Balšić i unuk kneza Lazara, izdao ktitorsku povelju. Na ostrvu se nalazi Saborni hram posvećen Presvetoj Bogorodici Trojeručici, sa paraklisom Svetog Jovana Damaskina i crkvom Preobraženja Gospodnjeg na vrhu ostrva.

STARČEVO

Najstariji od manastira koje su Balšići podigli na Skadarskom jezeru. Podignut je između 1376. i 1378. godine. Crkva hrama posvećena je Uspenju Presvete Bogorodice. Manastirska crkva je manja jednobrodna građevina, tikonhosne osnove sa centralnom kupolom, naknadno dozidanom pripratom i otvorenim tremom. Manastirski kompleks je opasan visokim zidom sa kapijom.

BEŠKA

Ovaj manastir ima dvije crkve: stariju, posvećenu Svetom Đorđu i mlađu, posvećenu Presvetoj Bogorodici. Preciznih podataka o gradnji starije crkve nema, ali se pretpostavlja da je njen ktitor bio Đurađ Stracimirović Balšić, te da je nastala krajem XIV vijeka.  Slično Starčevu i manastir Beška je igrao značajnu ulogu u duhovnom životu Zete, budući da se i u njemu odvijala intenzivna prepisivačka aktivnost. U manastirskom skriptorijumu je nastao 1439-1440. godine čuveni Šestodnev starca Nikona Jerusalimca, a 1441-1442. godine i Gorički zbornik.

Korisni linkovi

Kontakti

  • Kancelarija 1
  •     Adresa: Ulica Slobode 47
  •      Tel: +382 20 667 535
  •     Fax: +382 20 667 536
  • Kancelarija 2
  •     Adresa: Ulica Slobode 30
  •      Tel: +382 20 673 679